Stavební činnost

Hlavní oblasti působení

Komplexní vyšší dodávky provozních souborů a celků, staveb a jejich souborů

     Dodávky jednotlivých dílčích komponent a prací zahrnovaných do komplexních dodávek

Názorné ukázky:

Ukázka grafického návrhu v levo a konečné realizace v pravo