Reference

Přehled vybraných zakázek zajišťovaných našimi zaměstnanci a dodavatelskými skupinami naší firmy:

Komplexní dodávka vybavení počítačové učebny včetně počítačové sítě, ZŠ Bakalovo nábřeží, Brno.

Dodávka nábytkového vybavení, ZŠ nám.Míru, Brno.

Nábytkové vybavení učeben, renovace tabulí, malířské a natěračské práce, ZŠ Kneslova, Brno.

Kompletovaná dodávka provozního vybavení a rekonstrukce podlahových krytin, modernizace interiérů, MŠ Radost, Brno.

Komplexní dodávka vybavení učeben, kabinetů a kanceláří v nově dostavěné části budovy, ZŠ Tuháčkova, Brno.

Komplexní rekonstrukce specializovaných učeben SPŠCH Vranovská, Brno.

Komplexní vybavení interiérů učeben EZŠ Čejkovická, Brno.

Komplexní vybavení počítačových učeben, heren a jídelny ZŠ Sirotkova, Brno.

Nábytkové vybavení Fakulty sportovních studií MU, Brno.

Nábytkové vybavení učeben FS VUT, Brno.

Komplexní vybavení učeben počítačové, jazykové a výtvarné výchovy ZŠ Drásov.

Vybavení soukromé chirurgické kliniky vč.strukturované kabeláže a výpočetní techniky Břeclav.

Komplexní dodávka IS HW a SW poliklinika Hustopeče u Brna.

Vybavovaní privátních ordinací lékařů všech odborností HW i SW po celé ČR.

Modernizace ubytovacích prostor Univerzity obrany Brno.

Modernizace kancelářských prostor Univerzity obrany Brno.

Nábytkové vybavení Domu pečovatelské služby Brno-Žabovřesky.

Malby, nátěry a dodávka podlahových krytin ÚMČ Brno-Žabovřesky.

Nábytkové vybavení V.I.P. kanceláří vedení JMP a.s. Brno.

Nábytkové vybavení a rekonstrukce tělocvičny ZŠ Kneslova 28.