O firmě

Obor činnosti firmy
Zajišťujeme a garantujeme komplexní dodávky pro nejrůznější segmenty trhu, jako jsou:

- zdravotnictví (ordinace, kliniky, polikliniky)
- školství
- obchodní provozy
- kancelářské provozy
- ubytovací provozy (hotely, penziony, internáty, ubytovny)
- stravovací provozy (kuchyně, přípravny, jídelny, sklady)
- bankovnictví (specializované interiéry vč. technologie)
- kompletované dodávky technologických celků

Profil firmy
Našim cílem je co nejlépe uspokojovat komplexní a dlouhodobé individuální požadavky zákazníků v oblastech:
* inženýrské a dodavatelské činnosti a systémové integrace v nejrůznějších oblastech dle potřeb jednotlivých zákazníků
* komplexních služeb v oblasti informačních technologií
-  -
Stavíme na dlouholeté zkušenosti svých zakladatelů i zaměstnanců v oblastech:
- inženýrských činností a systémové integrace
- vývoje, realizace a zavádění řídících a informačních systémů